Grundskolan

Skolan är till för barnen och inte tvärtom. Det som sker i skolan skapar förutsättningarna för mycket som sedan händer långt fram i livet. Därför är det viktigt att kvalitet och valfrihet får framträdande roller i skolan; Du skall kunna välja skola för Dina barn och myndigheterna skall noggrant följa upp de regler och krav på kvalitet som gäller för alla skolor.

En bra utbildning är den bästa start man kan få i livet. Kunskap ger människor möjlighet att utvecklas och växa. Grundskolan ska tillvarata barns nyfikenhet och lust att lära. Kunskapsuppdraget ska stå i fokus och alla elever ska mötas av höga förväntningar. Kommunen måste ge skolan tillräckliga resurser för att klara sin uppgift och detaljstyrningen måste upphöra. Det är utbildade pedagoger som varje dag arbetar nära eleverna som är bäst på att planera och utforma verksamheten.

Ingen får lämnas efter. Samtidigt ska ingen elev hållas tillbaka utan ges möjlighet och stimulans att utvecklas i sin egen takt. Elevernas rätt att välja skola ska stärkas och deras inflytande över sin egen utbildning ska successivt öka under skolgången. Alla barn är lika mycket värda, oavsett om de går på kommunala skolor eller friskolor. Därför skall kommunala skolor och friskolor ska ges likvärdiga villkor och skolpeng skall införas.

För att föräldrar skall kunna följa sitt barns utveckling måste elevernas resultat följas upp oftare. Även skolor skall kunna följas upp och jämföras för att hjälpa elever och föräldrar i skolvalet. Att välja skola är ett stort beslut och kommunen måste på alla möjliga sätt hjälpa de inblandade så att valet blir så bra som möjligt för varje enskild elev.

Att känna trygghet i skolan är en förutsättning för att man skall lyckas med skolarbetet. Borås Stad skall därför arbeta med evidensbaserade metoder mot mobbning.

Det här har vi gjort:

■Tillfört mera pengar till skolan
■Ökat antal friskolar och därmed ökat valfriheten
■Inrättat utvecklingsenheten med syfte att säkra kvalitén i skolan
■Drivit sommarskolan för elever som riskerar att inte få behörighet för vidare utbildning
Det här vill vi göra:

■Införa skolpeng så att alla elever får samma förutsättningar
■Öka valfriheten och göra det enklare att jämföra skolor
■Tillåta profilering i grundskolan
■Införa mer systematisk uppföljning av elevernas kunskaper och erbjuda vägledning för elever som skall välja gymnasium
■Öka insatserna för att motverka mobbning

En politik för framtidens Borås